Handelsbetingelser

Onlinetilmelding
På vebooking.dk kan du tilmelde en eller flere personer til et eller flere af VestEvents arrengermenter.

Kontrollér din tilmelding
For at undgå fejl bør du kontrollere, at alle dine forsendelsesoplysninger er korrekte, og at tilmeldingen gælder de korrekte arrangementer. Det er specielt vigtigt, at den indtastede e-mail-adresse, som bliver brugt til at sende bekræftelse/e-mail-kvittering, er korrekt. 

Betaling/priser og ekspeditionsgebyr
Betalingen for din onlinetilmelding bliver trukket fra dit pengeinstitut indenfor to døgn efter, at din ordre er registreret og dit kreditkort godkendt. Tilmeldingsgebyret på løbsarrangementer er som udgangspunkt momsfri, jævnfør dansk lovgivning om amatøridræt. Det er udelukkende arrangørens ansvar at forholde sig til momsforhold og evt. afregning heraf for det enkelte arrangement. Derimod er ekspeditionsgebyret pålagt moms. Når først du er tilmeldt, kan det betalte beløb ikke refunderes.
Sportstiming hæfter ikke for mellemværende mellem deltageren og arrangøren. 

Aftaleindgåelsen 
Der er først indgået en bindende købsaftale mellem arrangøren og indehaveren af tilmeldingen ("dig/du"), når VestEvent har registreret og modtaget betaling, og du har modtaget en ordrekvittering. 


Produktansvar, fortrydelsesret
I henhold til "Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a" er køb af tilmeldinger ikke omfattet af fortrydelsesretten. 

Tilbagebetaling af indbetalinger vil derfor ikke refunderes af VestEvent. Det er op til VestEvent, om der er særlige omstændigheder, der taler for tilbagebetalling af indbetaling. Ved spørgsmål eller kommentarer vedrørende forhold, der drejer sig om stævnerne, må henvendelse ske på tlf: 20607071 

Aflysning
Et event er aflyst, hvis arrangementet slet ikke gennemføres. Ændringer i udførelsen, lokaliteten, tidspunktet sammt delvis gennemførelse af arrangementet m.v. er således ikke en aflysning, og pengene refunderes normalt ikke. 

Refundering
Købte billetter refunderes kun i tilfælde af aflysning. Det er VestEvent der som din aftalepart er ansvarlig for at refundere købesummen i tilfælde af aflysning.. Refunderingen sker til det betalingskort, der blev anvendt til køb af tilmeldingen. 

Ved brug af dankort, bankoverførsel og EAN hæfter VestEvent ikke over for dig for dit tab som følge af arrangørens betalingsstandsning, konkurs, aflysning af arrangement eller som følge af eventuelle andre mangler vedrørende arrangementet. Du accepterer således at være afskåret fra at rette sådanne krav mod VestEvent Aps.  

Ansvar
VestEvent påtager sig ikke noget ansvar over for dig, udover hvad der fremgår af overnævnte og ufravigelig lovgivning. VestEvent kan ikke gøres ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder tab eller beskadigelse af data. 

Forbehold
VestEventforbeholder sig ret til at annullere udstedte billetter mod tilbagebetaling af billettens pris samt gebyrer. 

VestEvent tager forbehold for fejl i oplysninger om priser og for udsolgte arrangementer. 

VestEvent er alene ansvarlig for billetkøberens eventuelle direkte tab, hvis ansvar foreligger efter dansk rets almindelige regler. VestEvents ansvar er i sådanne tilfælde begrænset til det betalte billetgebyr. 

Persondata
VestEvent indhenter kun oplysninger til at ekspedere din tilmelding til et idrætsarrangement, samt til at opretholde et almindeligt forhold mellem deltager og arrangør. 
Oplysningerne vil aldrig blive viderebragt eller solgt til tredjepart. 
Se vores persondata-politik for flere oplysninger. 

Det er sikkert at benytte online tilmelding på www.vebooking.dk
Betalingssystemet i VestEvents Internetbutik er sikret mod misbrug med en såkaldt SSL løsning. SSL er et system, der krypterer alle de Dankort- og kreditkortinformationer, du sender til os. Det betyder, at hverken vi eller andre (dog med undtagelse af Nets/Teller/Bambora) kan skaffe oplysninger om dit kort. SSL systemet sikrer desuden, at data mellem din browser og vores server ikke kan ændres. 

Betalingmodulet varetages af www.epay.dk Du har mulighed for at afvise en betaling, når du modtager din betalingsoversigt, og du har ingen selvrisiko i tilfælde af, at dit kort bliver misbrugt i en Internet-butik, der benytter SSL certifikat i sit betalingssystem. 

Betalingsmuligheder
Når du tilmelder dig et løbsarrangement, kan du betale med Dankort, eDankort, VISA/Dankort, VISA, Mastercard, Visa Electron, Maestro, JCB Cards, American Express og Mobile Pay. 

Forbehold for fejl og mangler
VestEvent tager forbehold for eventuelle fejl og mangler i priser og arrangementsbeskrivelser.

If you have questions or just want to book  an event, you're always welcome to contact us by phone or e-mail.

 

(+ 45) 20 60 70 71

MAIL@VESTEVENT.DK

Adress: VestEvent 


Sdr Strandvej 6
9480 Løkken